TOT CEEA CE FACE DUMNEZEU ESTE FOARTE BUN! Capitolul 1 al cartii Semne ale dragostei Sale!

unnamed

Capitolul 1

TOT CEEA CE FACE DUMNEZEU ESTE FOARTE BUN!

Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse;
şi iată că erau foarte bune!
Geneza 1:31

Îmi priveam fiul de patru ani cu inima frântă. Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Isus era din nou în prag şi în timp ce pregăteam casa pentru sărbătoare, am observat că ceva este în neregulă cu ochii lui David. De ce nu mă priveşte drept atunci când îmi vorbeşte? m-am întrebat.Ce se întâmplă?L-am atenţionat şi pe soţul meu, iar el mi-a aprobat îngrijorarea. Da, este o problemă cu ochii lui, mi-a răspuns manifestând în glas aceeaşi nelinişte ca şi mine.

Şi am mers la doctor. Era 23 decembrie anul 2013. Era începutul unei călătorii grele, cu multe zbateri, lacrimi, frământări, complicaţii, dar o călătorie nelipsită totuşi de prezenţa şi mângâierea lui Dumnezeu!
Da, pe El L-am simţit alături la tot pasul!
Pe Dumnezeu L-am căutat la tot pasul!
Aşa este viaţa mea împreună cu El: Îl implic în tot ceea ce fac pornind de la cele mai mici şi insignifiante momente şi stări ale vieţii şi ajungând până la cele mai mari şi complicate, precum era acesta! Aşa că am deschis Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a primi din paginile ei încurajare, mângâiere, mustrare (dacă era cazul!), ridicare sau călăuzire! Şi Dumnezeu mi-a răspuns, aşa cum face de fiecare dată! Lăudat fie numele Lui în veci!

Încercarea aceasta este BUNĂ pentru tine şi familia ta!
Ai încredere în Mine!

Biblia este la ora actuală cea mai citită şi studiată carte din lume! Este Cartea care s-a vândut în milioane de exemplare în întreaga lume şi care a schimbat şi continuă să schimbe destinele oamenilor care o citesc pentru eternitate!
Deşi are patruzeci şi patru de autori care au trăit de-a lungul a peste şaisprezece secole, învăţătura Bibliei este în armonie în toate cele şaizeci şi şase de cărţi ale ei. Mai mult, niciunul dintre autori nu îl contrazice pe celălalt, ci în mod cu totul uimitor şi minunat, toţi prezintă o singură persoană: pe Isus Hristos, în calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu, şi o singură tematică: El a murit pe crucea de la Golgota pentru a ridica păcatul lumii!

MI-AM LIPIT SUFLETUL DE BIBLIE!
Numită în termeni originali „Bibliorum”, această Carte Unică aduce cu sine completarea educaţiei fiecărui om în parte: oricât de multe cărţi ai citit, dacă nu ai citit Biblia înseamnă că nu ai citit nimic! „În lumina destinului nostru veşnic, Biblia, şi implicit cartea Geneza, este singura naraţiune istorică care poate influenţa soarta noastră eternă. Ignorarea celorlalte cărţi istorice ne poate dăuna relativ, dar ignorarea Bibliei ne poate atrage suferinţa noastră absolută şi de neînlăturat.“
De aceea eu mi-am lipit sufletul de Biblie!
Iar aceasta a fost alegerea pe care nu am regretat-o niciodată!
Biblia mi-a mângâiat mereu inima!
Biblia mi-a luminat mereu viaţa!
Aşa cum spun versurile unei frumoase cântări:
Aş fi trist dac-ar trece o zi şi n-aş vedea soarele pe cer,
Dar mai trist aş fi dacă nu Te-aş zări, pe Tine, Doamne!
Dacă n-aş mai simţi prezenţa Ta!
Vreau să Te privesc!
Vreau sa văd frumuseţea Ta!
Aş vrea în fiecare zi să Te simt mai aproape, Doamne!

Şi eu am făcut întocmai: am încercat să Îl simt pe Dumnezeu mai aproape de inima mea, în fiecare zi! Cum am făcut aceasta?! Prin intermediul Cuvântului Său: citind, primind şi savurând acest semn minunat al dragostei Sale divine: Biblia, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către omul muritor!
Şi la fel am făcut şi în acea perioadă tristă şi grea din viaţa mea, atunci când am descoperit că David, băieţelul nostru în vârstă de patru ani pe atunci, avea probleme cu vederea.
Am citit Biblia!
Şi Dumnezeu m-a ridicat!
Pot să spun şi eu asemenea psalmistului David care declara în Psalmul 138:3:
În ziua când Te-am chemat,
(1) m-ai ascultat,
(2) m-ai îmbărbătat,
(3) şi mi-ai întărit sufletul! (sublinierea îmi aparţine).
Slavă Ţie, Doamne!

Citeam într-una din dimineţi din cartea Geneza, prima carte a Bibliei, iar versetele din cadrul citirii zilnice Îl prezentau pe Isus Hristos ca fiind „agentul activ” în creaţie. „Pentru minunile inepuizabile ale creaţiei Sale, El este vrednic de închinare eternă.”
La sfârşitul celor şase zile de lucru intens, Dumnezeu face o remarcă formidabilă:
Toate sunt foarte bune!
Această remarcă o găsim în Geneza 1:31, verset în care se spune declarativ:
Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune! (sublinierea îmi aparţine).
În acea dimineaţă am înţeles un mare şi minunat adevăr pe care l-am găsit scris chiar pe primele pagini ale Bibliei! Şi acest adevăr este:
Tot ceea ce face Dumnezeu este foarte bun!
Acest adevăr m-a ajutat şi m-a încurajat, atât în acea vreme de încercare cât şi pe tot parcursul întregii vieţi ce a urmat apoi.
Da, tot ceea ce face Dumnezeu este foarte bun!
Tot ceea ce El a creat finalizând cu coroana lucrării Sale devotate, cu omul, este foarte bun!
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun! găsim de asemenea scris în Geneza 1:12 (sublinierea îmi aparţine).

Mi-L imaginam pe Dumnezeu privind în acele momente din Ceruri peste viaţa mea şi peste încercarea care apăsa greu inima mea mâhnită, şi spunându-mi:
Încercarea aceasta este BUNĂ pentru tine şi familia ta! Ai încredere în Mine!
Şi aceasta am făcut! Mi-am pus toată încrederea în El! Iar această încredere neclintită în braţul Lui care ştie ce face şi care poate aduce biruinţa mi-a dat putere să înaintez pe cale chiar şi atunci când simţeam că mi se poticneşte piciorul şi mă prăbuşesc în deznădejde!
Da, tot ceea ce primim de la Dumnezeu este BUN, fie că este vorba de o încercare pe care El o îngăduie în vieţile noastre cu scopul de a ne şlefui şi de a ne pregăti pentru Cer, fie că este vorba de o binecuvântare cu care El ne răsplăteşte credincioşia cu care L-am slujit!
Tot ceea ce El orchestrează sau îngăduie în vieţile noastre este BUN, folositor şi pentru un scop final bun!
Foarte bun!

LA DOMNUL GĂSESC SCĂPAREA!
David, cel care a fost numit lumina ochilor lui Dumnezeu, este una dintre cele mai măreţe şi marcante personalităţi din istoria omenirii. Fiu al lui Iese şi nepot al lui Boaz, din moabita Rut, el a fost cel mai tânăr dintre cei opt copii ai tatălui său. Îl întâlnim ca „băieţel la oi, cântăreţ din arfă, purtător de arme, căpetenie în luptă, ginere al împăratului, scriitor neîntrecut de psalmi, împărat uns de Samuel şi… fugar rătăcitor şi nevinovat”.
Deşi a fost cel mai important dintre toţi împăraţii poporului Israel prin faptul că a dus la întemeierea dinastiei prin care s-a născut Isus Hristos, David a fost în acelaşi timp şi un fugar, urmărit fiind ani la rând de Saul care dorea să-l ucidă! Conform datelor prezentate în Scripturi, Saul a încercat de patru ori să-l ucidă pe David, de frică să nu îi ia împărăţia. Găsim aceste relatări în 1 Samuel 19: 10, 15, 20, 21, 23, 24.
„Tinereţea lui David a fost astfel împărţită în trei părţi: la ţară, anii de formare; la curtea regală, anii hotărâtori când nu ştia de pe o zi pe alta dacă va rămâne în viaţă; apoi în peşteră, anii de pribegie când era urmărit îndeaproape şi pretutindeni de agenţii lui Saul.” Dar în toate aceste momente el şi-a pus încrederea în Dumnezeu!
El a spus:
La Domnul găsesc scăparea!
Încrederea fermă a lui David în Dumnezeu i-a adus în final libertatea, dar şi domnia peste poporul Israel. El nu s-a îndoit nicio clipă de faptul că mâna puternică a lui Dumnezeu îl va scoate nevătămat şi biruitor din lupta pe care o duce! De asemenea, el nu s-a îndoit nici de faptul că fiecare încercare a vieţii îşi are scopul ei bun şi precis, orchestrat de Însuşi Dumnezeu. Iar din toate circumstanţele vieţii, el a învăţat lecţia pe care Dumnezeu a vrut ca el s-o înveţe. „La ţară, David a învăţat adorarea: cum să-L iubească pe Dumnezeu; provincia l-a făcut un sfânt. La curtea regală, David a învăţat înţelepciunea: curtea regală l-a făcut un înţelept. În peşteră, David a învăţat războiul: cum să facă din colaboratorii săi nişte buni oşteni.”
David a spus: La Domnul găsesc scăparea!
Cum să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri, ca o pasăre?” (Psalmul 11:1)

Te simţi şi tu chiar azi asemenea unei păsări care vrea să-şi ia zborul, din dorinţa de a scăpa de probleme? Îţi vine să fugi de problema ta cât vezi cu ochii? Bun venit atunci în mijlocul oamenilor muritori! Pentru că a fi om înseamnă prin definiţie a fi părtaş la încercări, necazuri şi probleme în dreptul cărora, de cele mai multe ori, din punct de vedere omenesc nu găsim nicio soluţie.
Psalmul 34:19 ne atestă acest lucru atunci când ne spune următoarele:
De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea! (sublinierea îmi aparţine).
Iată că încercarea, şi chiar nenorocirea, vine peste cel neprihănit, şi nu de puţine ori, ci de multe ori! Şi cred că am simţit cu toţii acest adevăr pe propria piele! S-au abătut asupra noastră de-a lungul vieţii nenumărate probleme, necazuri şi nenorociri la care nici măcar nu ne-am aşteptat, nu-i aşa?
S-au abătut încercări şi asupra vieţii tale?
Cu siguranţă, da!
Şi ce-ai făcut în aceste situaţii grele?
L-ai căutat mai mult pe Dumnezeu sau, mult mai probabil, te-ai întristat peste măsură? Ai plâns, te-ai tânguit şi chiar ai cârtit? Te-ai supărat pe Dumnezeu pentru faptul că îngăduie să treci printr-un cuptor mult prea fierbinte al încercărilor?! Şi într-adevăr aceasta este prima tendinţă a omului muritor. Dar ferice va fi de cel care, în astfel de momente, îşi ridică glasul şi inima, deşi este întristată, către Dumnezeu şi spune:
La Domnul găsesc scăparea!
Chiar dacă Satan mă atacă, şi mă loveşte, pentru a mă face să-mi pierd credinţa, eu nu voi ceda! De ce?
Pentru că la Domnul este scăparea mea!

Şi nu uita:
Tot ceea ce face Dumnezeu este foarte bun!
Fie că este vorba de o binecuvântare!
Fie că este vorba de o încercare!
Toate sunt foarte BUNE pentru simplul motiv că vin din mâna Lui!

„Semne ale dragostei Sale”-in curand in librarii!

Dragi iubitori de carte si de Dumnezeu,

Cu bucurie va anunt ca Semne ale dragostei Sale, noua mea carte, se afla chiar acum in lucru la editura Little Lamb, Suceava iar in scurt timp va intra in librarii 🙂

Va invit sa o cititi cu inimile deschise si sa descoperiti cat de minunat lucreaza Dumnezeu in vietile copiilor Sai prin intermediul unor semne ale dragostei Sale trimise direct din Cerul Sau Inalt.

El face norii sa para o nuia cu care loveste pamantul sau ca un semn al dragostei Lui!  Iov 37:13

Bucura-te de semnele dragostei Sale lasate si in viata ta! Sunt unice! Sunt divine! 🙂

unnamed

„Oare, Tu, Dumnezeule, din Cerul Înalt, ne mai vezi?”-intrebare adresata Mantuitorului meu.

femeie-lacrimi

„Un fotoliu acoperit cu o pătură inflorată, o masa improvizată dintr-un trunchi de copac şi un trandafir care îşi împrăştie atât de minunat mireasma, sunt cele care descriu pe scurt locul din spatele curţii casei mele, un loc în care petrec momente speciale de părtăşie cu Dumnezeu!

Dacă merii, cireşii, prunul dar mai ales nucul sub ale cărui crengi mă adăpostesc în acel loc al părtăşiei sfinte ar avea glas, ar putea purta în foşnetul uşor al frunzelor lor toate cuvintele, întrebările, laudele dar mai ales frământările mele, toate îndreptate către Dumnezeu. Şi ar fi minunat! În rândurile de mai jos însă vreau să vă împărtăşesc despre un moment aparte petrecut in acest loc de partasie care a purtat către ceruri o simplă întrebare. Cu inima întristată din cauza problemelor medicale ale baietilor noştri carora doctorii nu le dadeau nicio sansa de vindecare, dar la care s-au mai adăugat şi altele, şi copleşită fiind de ele, m-am retras în acel loc al conversaţiei speciale cu Dumnezeu şi L-am întrebat, în mod simplu:

Oare, Tu, Dumnezeule, din Cerul Înalt, ne mai vezi??

Aceasta a fost întrebarea care s-a ridicat ca un strigăt disperat al unei inimi îndurerate de mamă către tronul lui Dumnezeu. Dar nici merii, nici cireşii, nici prunul şi nici nucul nu au adus, prin foşnetul lor, vreun răspuns de la Dumnezeu.

Aşa că am păşit înapoi în casă, cu inima mâhnită şi atât de apăsată…

A doua zi însă Dumnezeu mi-a raspuns la intrebare, iar incurajarea pe care mi-a dat-o a fost ca un semn al dragostei Sale trimis direct din cerul Sau inalt!

Veti putea citi continuarea in cartea „Semne ale dragostei Sale”, o carte pe care o voi plublica in curand spre slava lui Dumnezeu, Cel care zilnic ne trimite semne ale dragostei Sale! Ce Minunat Dumnezeu avem!

„El face norii sa para ca o nuia cu care loveste pamantul sau ca un SEMN AL DRAGOSTEI LUI”, ne spune cartea Iov 37:13.

Da, Dumnezeu trimite copiilor Sai semne ale dragostei si prezentei Sale, la tot pasul!

Iar prin ele ne spune:

Te iubesc cu o iubire vesnica, de aceea iti pastrez bunatatea Mea!

Ai incredere in Mine!

Eu lucrez!

Eu voi lucra!

Spre binele tau etern!

Tu le-ai descoperit?!

Bucura-te de ele!

Sunt semne divine trimise direct din Cerul Sau Inalt!

Conferinta femeilor „Cine esti, TU, Doamne? Cine sunt eu pentru Tine?” , Iasi!

Biserica crestina dupa Evanghelie nr.1 din Iasi a organizat in ziua de 17 septembrie conferinta femeilor „Cine esti, TU, Doamne? Cine sunt eu pentru Tine?” Au participat peste 200 de femei dornice sa cunoasca mai mult despre cine este,  sau cine ar trebui sa fie, Dumnezeu pentru ele. Mesajul a fost prezentat in 2 sesiuni. Am slujit alaturi de sora Rodica Puscasu, organizatoarea acestei conferinte. Dumnezeu sa o rasplateasca!

Iata cateva imagini de la frumoasa partasie:
14237512_10155326576079012_6225738292919541408_n img_5541 img_5535 img_5530 img_5524 14457469_10155363927154012_8517017475847117963_n 14449929_10155363926664012_7768488646994958025_n 14440886_10155363926829012_6001454277516956633_n 14368847_10155363927239012_2267058081393081290_n 14364791_10155363927064012_6769084416125866009_n 14364706_10155363927004012_7777349479101589276_n

„Indrazneste, fiica!”-conferinta femeilor din Roquetas de Mar, Almeria!

„Indrazneste, fiica!” a fost titlul conferintei ce a avut loc in perioada 1-2 iulie 2016 la biserica Elim din Roquetas de Mar, Almeria, pastorita de fr. Radu Galea. Dumnezeu mi-a pus pe inima acest titlu curajos si cred din toata inima ca El si-s atins telul, a lucrat la inimile femeilor si a sadit in ele mai multa INDRAZNEALA!!

Cred ca ele vor indrazni sa se (1) BUCURE mai mult de viata traita cu Isus, (2) sa ACTIONEZE in lucrarea lui Dumnezeu si sa nu stea nepasatoare, si sa (3) CREADA ca El vrea si poate sa le dea BIRUINTA!

El este un Dumnezeu minunat care „trece pe ceruri ca sa ne vina in ajutor!!” (Deuteronom 33:26) Slava LUI!!

Poti urmari ambele sesiuni ale conferintei in materialul video de mai jos:

„In dragoste nu este frica”-conferinta femeilor din Bucovina la Betel, Radauti!

Biserica Betel din Radauti invita femeile la conferinta „In dragoste nu este frica” ce va avea loc in ziua de 15 iulie incepand cu ora 17. Invitata special la aceasta conferinta este Rodica Volintiru, scriitoare si conferentiar in diverse tari, in lucrarea cu femeile.

Daca doriti sa biruiti frica,aparuta in diverse domenii ale vietii, va asteptam la confernta 🙂

13592384_1247998348546406_4014723027697478814_n