Promisiunea n0.3: Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt!

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață victorioasă pe pământ!”, așa cum este prezentată în cartea „Femeia condusă de promisiuni”.

Care sunt cele mai notabile dintre promisiunile divine pentru inima femeii menite să îi asigure o viață victorioasă pe pământ?

Voi prezenta de-a lungul a mai multor săptămâni, și cu versete biblice care să le ateste veridicitatea, cele mai puternice promisiuni divine pentru inima femeii, așa cum le-am evidențiat în noua mea carte „Femeia condusă de promisiuni.” Și aceste promisiuni „nespus de mari și scumpe”( 2 Petru 1:4) reprezintă modul minunat în care Dumnezeu se ocupă, cu toată dragostea Sa, de vremelnicia noastră!

Iată ceea ce Dumnezeu promite că va face pentru tine, dragă femeie,  ca să ai parte de o viață binecuvântată, victorioasă și de care să te bucuri în periplul tău, aflată fiind de această parte a eternității. Dar înainte de a le prezenta, vreau să mai clarific două lucruri esențiale:

Dumnezeu face totul ca să împlinească aceste promisiuni în dreptul tău!

Tu nu le poți împlini, ci doar Dumnezeu le împlinește pentru tine, și El face totul în acest sens. Iar ție nu îți rămâne decât să umbli în ele plină de bucurie și credință! Aceasta este lucrarea Lui nespus de minunată! O vei primi și în viața ta?!

Dumnezeu împlinește toate aceste incredibile promisiuni doar în dreptul fiicelor Sale!

Dacă ești o fiică a cerului, atunci ai dreptul să ceri în rugăciune, și cu credință, împlinirea lor în viața ta! Dar dacă nu ești o fiică a  cerului, tu nu vei avea parte de împlinirea promisiunilor divine și viața ta va cunoaște un declin tot mai evident și îți va aduce o întristare tot  mai mare, pe măsură ce vei trăi departe de Dumnezeu și de puterea colosală a acestor promisiuni. De aceea, te invit să vii la Isus, să-L rogi să-ți ierte păcatul, să te primească drept fiică a Sa și, astfel, să poți avea parte de minunea din spatele acestor promisiuni divine!

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață de biruință pe pământ”, așa cum sunt prezentate în cartea „Femeia condusă de promisiuni”, editura Scriptum, Oradea:

👑 Promisiunea No.3:

Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt!

Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. (Faptele apostolilor 1:8, NTR)

Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale. (Isaia 44:3)

Cei care cred în Isus vor primi- vor fi pecetluiți cu- Duhul Sfânt! – Isus spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit (Ioan 7:39) –, pentru a fi îmbrăcați în această manieră cu putere de sus: Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus (Luca 24:49).

Aceasta este promisiunea puterii Duhului Sfânt care va veni peste orice făptură care crede în Isus. Eu am nevoie de această putere și tu ai nevoie de această putere pe care o primești, de sus, atunci când Îl lași pe Duhul Sfânt să lucreze în, și prin tine.

Ce face puterea Duhului Sfânt în noi?

Duhul Sfânt ne mângâie în suferință!

Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu 

voi în veac. (Ioan 14:16)

Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile! (Ioan 14:26)

Duhul Sfânt este Mângâietorul și El îți stă la dispoziție și vrea să îți mângâie inima în vreme ce treci prin suferință. Bazează-te pe această promisiune și cere-I chiar azi Duhului Sfânt să te mângâie în suferința ta. Mângâierea Lui îți va da puteri noi și vei putea duce lupta credinței până la capăt.

Lasă-te mângâiată de Duhul Sfânt în durerea și suferința ta, și vei primi noi puteri pe cale!

Puterea trimisă de Tatăl prin Duhul Sfânt ne asigură biruința!

În toate luptele, încercările și frământările vieții, puterea trimisă de Tatăl prin Duhul Sfânt ne asigură biruința! Prin propria putere noi vom pierde orice luptă în care suntem angrenate, dar bazându-ne pe puterea divină, noi vom câștiga: Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine! (2 Cronici 20:12)

Conform acestui verset, poporul Israel se afla în strâmtorare și a strigat către Domnul, și astfel ei au primit această putere de sus, care i-a condus către biruință! Cere și tu puterea Duhului lui Dumnezeu peste viața ta și nu lăsa ca frica să te cuprindă în încercare. Vei fi propriul tău inamic dacă vei ceda! Prea des ochii noștri sunt îndreptați înspre orice și oricine ne ar putea salva, numai înspre Dumnezeu nu! La urma urmei, El este Singurul care are puterea de a te ajuta în toate lucrurile!, nu-i așa? Privește la El, căci mai bine este să cauți un adăpost– un ajutor – în Domnul decât în om, așa cum ne atestă Biblia în Psalmul 118:8. Ațintește-ți privirea la Dumnezeu și la puterea Sa nemărginită și crede că, deși tu nu poți învinge, El poate:

Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul! (Zaharia 4:6)

Cere puterea Duhului Sfânt peste viața ta, azi! Această putere divină te va purta pe aripi de biruință în toate încercările vieții și vei vedea că toate au lucrat în final spre binele tău etern. Crede și cere promisiunea puterii Duhului Sfânt peste tine, și viața ta va merge din putere în putere, pentru că vei primi puterea supranaturală a Divinității:

Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion (Psalmul 84:7).

În Comentariul Exegetic al Noului Testament găsim scris că Duhul Sfânt ne-a fost trimis ca să ne ajute în suferința prezentă:

(…) Evanghelia afirmă nu doar că Dumnezeu a dat poporului Său o speranță îndreptată spre viitor, care-i susține în mijlocul dificultăților,ci chiar Duhul,să le fie de ajutor în suferința prezentă.1

Duhul Sfânt ți-a fost dat ca să-ți asigure biruința și să-ți dea mângâiere și ajutor în suferința prezentă. Amin!

Duhul Sfânt vine acolo unde este invitat, așteptat și iubit!

Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer! (Luca 11:13)

Pentru a primi Duhul Sfânt tu trebuie să Îl ceri și să Îl primești cu toată inima! Duhul Sfânt vine acolo unde este invitat, așteptat și iubit! El nu poate fi divizat în porțiuni mai mici sau mai mari și tu nu poți avea doar „puțin“ Duh Sfânt sau „mai mult“ Duh Sfânt. Tu poți avea sau nu Duhul Sfânt, dar vreau să înțelegi că fără Duhul Sfânt tu nu poți fi salvată. Asigură-te că ai Duhul lui Dumnezeu în tine, ca să fii salvată din pierzarea eternă și ridicată la cer!

Duhul Sfânt ne poate înștiinia, avertiza cu privire la viitor!

Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului! (Luca 2:26)

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te poate avertiza, sau înștiința dinainte cu privire la un posibil pericol în viitor. De aceea, ai încredere în imboldul pe care Duhul Sfânt ți-l dă și bazează-te pe el în orice clipă a vieții tale. Călăuzirea dată de Duhul Sfânt inimii tale îțipoate salva viața sau te poate păzi de anumite capcane pregătite de cel rău. Cere, prin rugăciune, călăuzirea constantă a Duhului în viața ta și vei fi avertizată și păzită de rău! (1 Thielman, Frank, Clinton E., Arnold, Comentariu Exegetic al Noului Testament, p. 424.)

Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne amintească de promisiunile Tatălui!

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu! (Ioan 14:26)

Duhul Sfânt are rolul de a-ți aminti promisiunile minunate ale lui Dumnezeu și de a te ajuta să te ancorezi în ele până la capăt. În momente de încercare sau de cotitură în viață, Duhul Sfânt îți va aminti promisiunea lui Dumnezeu potrivită și necesară pentru acele momente, iar tu, o vei crede din nou, și pe baza ei, vei avea biruința! Citește zilnic promisiunile lui Dumnezeu și în vremuri critice, Duhul Sfânt ți le va aminti și vei fi întărită în duhul tău pentru a putea birui!

Hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată!

Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. (Marcu 3:29)

Conform acestui verset, hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat veșnic și nu va fi iertată în veac. De aceea, ai grijă ce cuvinte folosești atunci când vorbești despre persoana Duhului Sfânt, Cel care este parte a Sfintei Treimi, alături de Dumnezeu și Fiul Său, Isus Hristos!

Promisiunea prezentată anterior: Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

Promisiunea ce urmează a fi prezentată: Dumnezeu îți oferă statutul de fiică de Rege!

Rămâi ancorată în promisiunile divine și vei fi de neînvins!

Dacă vrei să cunoști mai multe despre promisiunile incredibile, colosale și de neînchipuit pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție, te invit să le descoperi în cartea „Femeia condusă de promisiuni.” Prezint în paginile ei și promisiunile divine pentru viața din cer așa cum ne sunt ele adeverite în cartea Apocalipsa a Bibliei, și care sunt „așa cum ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit iar la inima omului nu s-au suit” ( 1 Cor. 2:9-10) Le cunoști? Vrei să intri în bucuria lor eternă?

„Femeia condusă de promisiuni” este de neînvins!

Citesc în Cartea sfântă că Dumnezeu ne-a făcut promisiuni. Uimitor! Dumnezeul cerului și al pământului ne-a făcut nouă, muritorilor, promisiuni! El ne-a promis nouă lucruri! Ce glorios și atât de încurajator!

Acesta este pentru mine, de departe, cel mai bun mod de a-mi începe ziua: să descopăr în Cartea sfântă promisiunile divine incredibile și atât de minunate, și care au toate șansele de a se împlini în dreptul meu, și să mă bucur de ele! Cu siguranță, nu-mi pot dori ceva mai mult de atât!

Promisiunile Dumnezeului din ceruri se împlinesc pe pământ, rugăciunile înălțate către El sunt ascultate, iar minunile Lui au loc printre fiicele Sale. Tu ai parte de ele?! Te bucuri de împlinirea promisiunilor divine în viața ta sau doar îți trăiești viața? Vreau să înțelegi că acesta este dreptul tău inalienabil în calitate de fiică a cerului: să poți revendica în viața ta toate promisiunile divine! Tu nu ești o sclavă care servește la masa Împăratului, ci ești însăși fiica Împăratului și te poți bucura de toate bucatele-„promisiunile harului“- puse înaintea ta. De ce te comporți ca o sclavă care primește doar niște firimituri de la masa Împăratului și te jefuiești singură de dreptul de fiică? Este bucuria Lui supremă, ca Împărat atotputernic,să-Și împlinească promisiunile în dreptul fiicelor Sale! Amin!

Dar care sunt aceste promisiuni divine cu care mă delectez, încă de la primele ore ale dimineții? Citesc în Cartea sfântă că Dumnezeu îmi oferă statutul primordial de fiică a Sa: Eu vă voi fi Tată, și voi veți fi fiii și fiicele Mele, zice Domnul Atotputernic! ( 2 Corinteni 6:18), că El mă iubește cu o dragoste fără margini și care este veșnică: Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea! (Ieremia 31:3), mă sprijină cu mâna Sa în încercările vieții: Domnul întărește pașii omului, atunci când Își găsește plăcere în calea lui. Când acesta cade, nu este doborât de tot, căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa. (Psalmul 37:23-24, NTR), îmi cunoaște fiecare gând al inimii: Isus le-a cunoscut gândul inimii! (Luca 9:47), iartă vina păcatului meu: Eu îți șterg fărădelegile ca un nor, și păcatele, ca o ceață! Întoarce-te la Mine! (Isaia 44:22), îmi reface inima zdrobită: Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei zdrobiți cu duhul. (Psalmul 34:18), El cunoaște și se îngrijește de toate nevoile mele: Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele! Luca 12:30) și mă privește și veghează asupra vieții mele din înălțimea cerurilor: Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. ( Psalmul 33:13)

Mai mult, citesc că zilele vieții mele vor fi însoțite de fericire și îndurare divină: Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele! (Psalmul 23:1), că voi primi o bucurie mare, de nestăpânit: El încă îți va umple gura de râs, iar buzele tale cu strigăte de bucurie. (Iov 8:21), că El luptă în Persoană pentru mine: Domnul va lupta pentru voi! Dar voi stați liniștiți! (Exodul 14:14), îmi trimite ajutorul Său trecând pe ceruri: Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor! (Deuteronom 33:26), și îmi va da o biruință peste așteptări, copleșitoare în încercarea prin care trec: O biruință peste așteptări, copleșitoare este a noastră prin Hristos, care ne-a iubit suficient de mult încât a murit pentru noi. (Romani 8:37, TLB). Voi primi apoi credința care mută munții: Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo, și s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputință. (Matei 17:20), voi putea beneficia de puterea rugăciunii persistente: Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit! (Iacov 5:16), voi avea îndrăzneala unei leoaice: Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. (Proverbe 28:1) și viața mea va fi păzită de îngeri: Și El va porunci îngerilor Săi să te păzească ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră! (Psalmul 91:10-11). El îmi va da tot ce e mai bun pentru viața mea: Și dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele pe care ni-l va face Domnul. (Numeri 10:32), iar ochii mei vor vedea lucrări mărețe, prin credința în promisiunile Sale: Lucruri mai mari decât acestea vei vedea! ( Ioan 1:50).

Totodată, El îmi păzește sufletul de cădere: Domnul te va păzi de orice rău; îți va păzi sufletul! ( Psalmul 121:7), mă învață calea Lui cea bună: Te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi; Te voi sfătui și te voi veghea. (Psalmul 32:8 NTR), îmi împlinește dorința inimii: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. (Psalmul 37:4), îmi face calea desăvârșită: Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mi-a făcut desăvârșită calea. (2 Samuel 22:33-34 NTR), schimbă tot răul în bine în viața mea: Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi! (Geneza 20:20) și îmi încântă sufletul cu alinările Sale veșnice: În mulțimea frământărilor mele lăuntrice, alinările Tale îmi încântă sufletul. (Psalmul 94:19 NTR).

Cât de minunat, nu-i așa?! Din dragoste pentru noi, Dumnezeu împlinește toate aceste lucruri în viețile noastre, și despre ele, dar și multe alte promisiuni divine, vorbesc pe larg și plină de uimire în această carte. Sunt promisiuni mărețe, incredibile și atât de minunate! Și ele sunt pentru mine și ele sunt și pentru tine! Lasă-le să strălucească peste viața ta și te vei bucura!

Iar o reflecție matinală la Dumnezeul minunat care face toate acestelucruri este mai mult decât binevenită și ea îmi dă putere și bucurie pentru întreaga zi!

Fii o femeie condusă de promisiuni și vei fi de neînvins!

Cartea „Femeia condusă de promisiuni” poate fi comandată de la librăria Scriptum din Oradea.

Promisiunea No.2 : Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

Care sunt cele mai notabile dintre promisiunile divine pentru inima femeii menite să îi asigure o viață victorioasă pe pământ?

Voi prezenta de-a lungul a mai multor săptămâni, și cu versete biblice care să le ateste veridicitatea, cele mai puternice promisiuni divine pentru inima femeii, așa cum le-am evidențiat în noua mea carte publicată, și anume „Femeia condusă de promisiuni.” Și aceste promisiuni „nespus de mari și scumpe”( 2 Petru 1:4) reprezintă modul minunat în care Dumnezeu se ocupă, cu toată dragostea Sa, de vremelnicia noastră!

Iată ceea ce Dumnezeu promite că va face pentru tine, dragă femeie,  ca să ai parte de o viață binecuvântată, victorioasă și de care să te bucuri în periplul tău, aflată fiind de această parte a eternității. Dar înainte de a le prezenta, vreau să mai clarific două lucruri esențiale:

Dumnezeu face totul ca să împlinească aceste promisiuni în dreptul tău!

Tu nu le poți împlini, ci doar Dumnezeu le împlinește pentru tine, și El face totul în acest sens. Iar ție nu îți rămâne decât să umbli în ele plină de bucurie și credință! Aceasta este lucrarea Lui nespus de minunată! O vei primi și în viața ta?!

Dumnezeu împlinește toate aceste incredibile promisiuni doar în dreptul fiicelor Sale!

Dacă ești o fiică a cerului, atunci ai dreptul să ceri în rugăciune, și cu credință, împlinirea lor în viața ta! Dar dacă nu ești o fiică a  cerului, tu nu vei avea parte de împlinirea promisiunilor divine și viața ta va cunoaște un declin tot mai evident și îți va aduce o întristare tot  mai mare, pe măsură ce vei trăi departe de Dumnezeu și de puterea colosală a acestor promisiuni. De aceea, te invit să vii la Isus, să-L rogi să-ți ierte păcatul, să te primească drept fiică a Sa și, astfel, să poți avea parte de minunea din spatele acestor promisiuni divine!

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață de biruință pe pământ”, așa cum sunt prezentate în cartea „Femeia condusă de promisiuni”, editura Scriptum, Oradea:

👑 Promisiunea No.2:

Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. (2 Petru 1:10)

Tu, dragă femeie, ai fost aleasă și pusă deoparte de Dumnezeu pentru cer! În clipa în care ai devenit fiica Sa și ai avut parte de nașterea din nou, Dumnezeu te-a pus deoparte pentru cer.Tu ești un vas ales și pus deoparte de Dumnezeu pentru a moșteni cerul, cu toate frumusețile lui de nedescris, dar și pentru a sluji de mărturie altora, prin viața trăită pe acest pământ. Tu aparții cerului deși trăiești încă pe acest pământ! Tu aparții unei lumi mai bune!

De-a lungul anilor, nădejdea ta a rămas neschimbată și nezguduită pentru că tu nu ai privit la oameni, ci ai avut mereu ochii îndreptați spre Cel care te-a ales pentru a intra în bucuria vieții veșnice. Și de aceea tu vei fi încununată cu diademele lui Dumnezeu în ziua răsplătirilor în cer, pentru că credința ta a rămas nezguduită, trecând prin vitregiile vremurilor. Bucură-te! Ești aleasă și pusă deoparte pentru cer, și lupta pe care o duci acum se va sfârși și vei fi așezată la dreapta Tatălui, în nemurire, împodobită cu aur de Ofir:

Împărăteasa, mireasa Ta, stă la dreapta Ta, împodobită cu aur de Ofir. (Psalmul 45:9)

Într-o zi, Cel care te-a ales și te-a pus deoparte pentr El, te va primi în Împărăția Sa și vei avea parte de bucurii de nedescris:

După cum este scris: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-au auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. (1 Corinteni 2:9)

Trăiește așadar fiecare clipă a vieții și poartă fiecare luptă a ei, având această promisiune pusă la inimă: Tu ești pusă deoparte pentru moștenirea unor bucurii eterne de nedescris!

De aceea, mergi înainte, oricâte piedici ai avea pe drum, și în final vei moșteni această divină și măreață promisiune! Vei intra în cerul lui Dumnezeu, acolo unde niciun rău și nicio întristare nu te vor mai atinge!

Promisiunea prezentată anterior:
👑 Dumnezeu are un plan de mântuire pentru tine! O poți citi aici: https://danieladelibas.wordpress.com/2023/02/02/promisiunea-no-1-dumnezeu-are-un-plan-de-mantuire-pentru-tine/

Promisiunea ce urmează a fi prezentată: Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt!

#femeiacondusãdepromisiuni#danieladelibas#fiibiruitoareinHristos#promisiuninespusdemarişiscumpe

Rămâi ancorată în promisiunile divine și vei fi de neînvins!

Dacă vrei să cunoști mai multe despre promisiunile incredibile, colosale și de neînchipuit pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție, te invit să le descoperi în cartea „Femeia condusă de promisiuni.” Prezint în paginile ei și promisiunile divine pentru viața din cer așa cum ne sunt ele adeverite în cartea Apocalipsa a Bibliei, și care sunt „așa cum ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit iar la inima omului nu s-au suit” ( 1 Cor. 2:9-10) Le cunoști? Vrei să intri în bucuria lor eternă?!

Promisiunea No.1 : Dumnezeu are un plan de mântuire pentru tine!

👑

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață victorioasă pe pământ!”, așa cum este prezentată în cartea „Femeia condusă de promisiuni”, de Daniela Delibaș.

Care sunt cele mai notabile dintre promisiunile divine pentru inima femeii menite să îi asigure o viață victorioasă pe pământ?

Voi prezenta de-a lungul a mai multor săptămâni, și cu versete biblice care să le ateste veridicitatea, cele mai puternice promisiuni divine pentru inima femeii, așa cum le-am evidențiat în noua mea carte „Femeia condusă de promisiuni.” Și aceste promisiuni „nespus de mari și scumpe”( 2 Petru 1:4) reprezintă modul minunat în care Dumnezeu se ocupă, cu toată dragostea Sa, de vremelnicia noastră!

👑 Promisiunea No.1:
Dumnezeu are un plan de mântuire pentru tine!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. (Ioan 3:16)

Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)

Acesta este planul dumnezeiesc pentru viața ta: Dumnezeu vrea să-ți mântuiască sufletul ca să nu pieri și să ai viață veșnică încununată cu o fericire de nedescris.

Planul lui Dumnezeu de mântuire este pentru lumea întreagă, dar pe tine El te cheamă pe nume la mântuire. Cum vei răspunde acestui plan divin țesut pentru mântuirea, salvarea și bucuria ta eternă? Dacă nu te vei supune planului lui Dumnezeu pentru viața ta, vreau să înțelegi că vei avea parte în schimb de mânia lui Dumnezeu pe pământul celor vii, și vei regreta amarnic:

Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)

Ce alegi? Azi încă mai poți alege! Alege planul bun și minunat al lui Dumnezeu pentru viața ta și te asigur că nu vei avea nici un regret!

Promisiunea care urmează a fi prezentată:
👑 Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

#femeiacondusãdepromisiuni#danieladelibas#fiibiruitoareinHristos#promisiuninespusdemarişiscumpe

Rămâi ancorată în promisiunile divine și vei fi de neînvins!

Dacă vrei să cunoști mai multe despre promisiunile incredibile, colosale și de neînchipuit pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție, te invit să le descoperi în cartea „Femeia condusă de promisiuni.” Prezint în paginile ei și promisiunile divine pentru viața din cer așa cum ne sunt ele adeverite în cartea Apocalipsa a Bibliei, și care sunt „așa cum ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit iar la inima omului nu s-au suit” ( 1 Cor. 2:9-10) Le cunoști? Vrei să intri în bucuria lor eternă?!

Lecturã plãcutã şi încurajatoare, Anne Mateaș!

Lecturã plãcutã şi încurajatoare, dragã Anne Mateaș ( @anne.mateas).

Asumã.ți statutul de Fiică de Împărat şi fii biruitoare în lupta cu cel rãu!

Fii condusã de promisiunile divine şi vei birui!

Biruința este a ta în numele lui Isus Hristos! 💙👑📖