Floarea bucuriei mormântului gol!

Miroase a ierburi amare şi-a miel şi plâng singuratici măslinii pe dealuri, Iar turmele nopţii coboară cu zel, ca porcii Gadarei, abruptele maluri. Aştept în grădină paharul amar, pe-un preţ de sărut să mă vândă. Şi focul iubirii chemând la altar, a crucii râvnită şi dulce osândă. Trăda-mă-vor prieteni sub cânt de cocoş, când şerpii […]