femeia condusa de promisiuni

Podcast „Femeia condusă de promisiuni”, cu Elena Latu la Londra!

Am avut plãcerea sã fiu invitatã de Elena Latu la un podcast din seria „Reserved for God”! A fost o onoare! „Femeia condusã de promisiuni” este ceea ce îmi doresc sã fiu din toatã inima, dar luptele vieții sunt mari şi adesea nebãnuite. Însã puterea lui Dumnezeu este mai mare, şi despre ea şi ajutorul şi susținerea divinã în încercare, dar şi în slujirea prin cântare alãturi de soțul meu, vorbesc în acest podcast.

Fii o femeie condusă de promisiuni și vei fi de neînvins!

Standard
femeia condusa de promisiuni

Lansare de carte „Femeia condusă de promisiuni”- LIVE!

Dumnezeu a binecuvântat şi a revãrsat har şi puteri de sus. Nu este meritul meu ci este în totalitate meritul şi slava lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a avut loc la lansarea cãrții „Femeia condusã de promisiuni”!

Nu.mi doresc nimic altceva decât sã încurajez pe oricine, în aceste vremuri grele pe care le träim şi fãrã de speranțã pentru unii, ca sã.şi ridice privirea înspre promisiunile divine şi sã primeascã o speranțã de nezdruncinat prin ele pentru viitor. Aici este puterea şi salvarea noastrã pentru viitorul sumbru care ne stã în fatã: ancorarea pe deplin în promisiunile divine.

Şi vom fi de neînvins! Şi vom primi o biruințã deplinã în numele lui Hristos! 💛👑

Mulţumesc bisericii Filafelfia pentru tot sprijinul si profesionalismul de care au dat dovadã! Puteti urmări mai jos transmisia LIVE a lansării de carte:

Standard
femeia condusa de promisiuni

Promisiunea n0.3: Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt!

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață victorioasă pe pământ!”, așa cum este prezentată în cartea „Femeia condusă de promisiuni”.

Care sunt cele mai notabile dintre promisiunile divine pentru inima femeii menite să îi asigure o viață victorioasă pe pământ?

Voi prezenta de-a lungul a mai multor săptămâni, și cu versete biblice care să le ateste veridicitatea, cele mai puternice promisiuni divine pentru inima femeii, așa cum le-am evidențiat în noua mea carte „Femeia condusă de promisiuni.” Și aceste promisiuni „nespus de mari și scumpe”( 2 Petru 1:4) reprezintă modul minunat în care Dumnezeu se ocupă, cu toată dragostea Sa, de vremelnicia noastră!

Iată ceea ce Dumnezeu promite că va face pentru tine, dragă femeie,  ca să ai parte de o viață binecuvântată, victorioasă și de care să te bucuri în periplul tău, aflată fiind de această parte a eternității. Dar înainte de a le prezenta, vreau să mai clarific două lucruri esențiale:

Dumnezeu face totul ca să împlinească aceste promisiuni în dreptul tău!

Tu nu le poți împlini, ci doar Dumnezeu le împlinește pentru tine, și El face totul în acest sens. Iar ție nu îți rămâne decât să umbli în ele plină de bucurie și credință! Aceasta este lucrarea Lui nespus de minunată! O vei primi și în viața ta?!

Dumnezeu împlinește toate aceste incredibile promisiuni doar în dreptul fiicelor Sale!

Dacă ești o fiică a cerului, atunci ai dreptul să ceri în rugăciune, și cu credință, împlinirea lor în viața ta! Dar dacă nu ești o fiică a  cerului, tu nu vei avea parte de împlinirea promisiunilor divine și viața ta va cunoaște un declin tot mai evident și îți va aduce o întristare tot  mai mare, pe măsură ce vei trăi departe de Dumnezeu și de puterea colosală a acestor promisiuni. De aceea, te invit să vii la Isus, să-L rogi să-ți ierte păcatul, să te primească drept fiică a Sa și, astfel, să poți avea parte de minunea din spatele acestor promisiuni divine!

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață de biruință pe pământ”, așa cum sunt prezentate în cartea „Femeia condusă de promisiuni”, editura Scriptum, Oradea:

👑 Promisiunea No.3:

Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt!

Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. (Faptele apostolilor 1:8, NTR)

Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale. (Isaia 44:3)

Cei care cred în Isus vor primi- vor fi pecetluiți cu- Duhul Sfânt! – Isus spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit (Ioan 7:39) –, pentru a fi îmbrăcați în această manieră cu putere de sus: Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus (Luca 24:49).

Aceasta este promisiunea puterii Duhului Sfânt care va veni peste orice făptură care crede în Isus. Eu am nevoie de această putere și tu ai nevoie de această putere pe care o primești, de sus, atunci când Îl lași pe Duhul Sfânt să lucreze în, și prin tine.

Ce face puterea Duhului Sfânt în noi?

Duhul Sfânt ne mângâie în suferință!

Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu 

voi în veac. (Ioan 14:16)

Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile! (Ioan 14:26)

Duhul Sfânt este Mângâietorul și El îți stă la dispoziție și vrea să îți mângâie inima în vreme ce treci prin suferință. Bazează-te pe această promisiune și cere-I chiar azi Duhului Sfânt să te mângâie în suferința ta. Mângâierea Lui îți va da puteri noi și vei putea duce lupta credinței până la capăt.

Lasă-te mângâiată de Duhul Sfânt în durerea și suferința ta, și vei primi noi puteri pe cale!

Puterea trimisă de Tatăl prin Duhul Sfânt ne asigură biruința!

În toate luptele, încercările și frământările vieții, puterea trimisă de Tatăl prin Duhul Sfânt ne asigură biruința! Prin propria putere noi vom pierde orice luptă în care suntem angrenate, dar bazându-ne pe puterea divină, noi vom câștiga: Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine! (2 Cronici 20:12)

Conform acestui verset, poporul Israel se afla în strâmtorare și a strigat către Domnul, și astfel ei au primit această putere de sus, care i-a condus către biruință! Cere și tu puterea Duhului lui Dumnezeu peste viața ta și nu lăsa ca frica să te cuprindă în încercare. Vei fi propriul tău inamic dacă vei ceda! Prea des ochii noștri sunt îndreptați înspre orice și oricine ne ar putea salva, numai înspre Dumnezeu nu! La urma urmei, El este Singurul care are puterea de a te ajuta în toate lucrurile!, nu-i așa? Privește la El, căci mai bine este să cauți un adăpost– un ajutor – în Domnul decât în om, așa cum ne atestă Biblia în Psalmul 118:8. Ațintește-ți privirea la Dumnezeu și la puterea Sa nemărginită și crede că, deși tu nu poți învinge, El poate:

Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul! (Zaharia 4:6)

Cere puterea Duhului Sfânt peste viața ta, azi! Această putere divină te va purta pe aripi de biruință în toate încercările vieții și vei vedea că toate au lucrat în final spre binele tău etern. Crede și cere promisiunea puterii Duhului Sfânt peste tine, și viața ta va merge din putere în putere, pentru că vei primi puterea supranaturală a Divinității:

Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion (Psalmul 84:7).

În Comentariul Exegetic al Noului Testament găsim scris că Duhul Sfânt ne-a fost trimis ca să ne ajute în suferința prezentă:

(…) Evanghelia afirmă nu doar că Dumnezeu a dat poporului Său o speranță îndreptată spre viitor, care-i susține în mijlocul dificultăților,ci chiar Duhul,să le fie de ajutor în suferința prezentă.1

Duhul Sfânt ți-a fost dat ca să-ți asigure biruința și să-ți dea mângâiere și ajutor în suferința prezentă. Amin!

Duhul Sfânt vine acolo unde este invitat, așteptat și iubit!

Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer! (Luca 11:13)

Pentru a primi Duhul Sfânt tu trebuie să Îl ceri și să Îl primești cu toată inima! Duhul Sfânt vine acolo unde este invitat, așteptat și iubit! El nu poate fi divizat în porțiuni mai mici sau mai mari și tu nu poți avea doar „puțin“ Duh Sfânt sau „mai mult“ Duh Sfânt. Tu poți avea sau nu Duhul Sfânt, dar vreau să înțelegi că fără Duhul Sfânt tu nu poți fi salvată. Asigură-te că ai Duhul lui Dumnezeu în tine, ca să fii salvată din pierzarea eternă și ridicată la cer!

Duhul Sfânt ne poate înștiinia, avertiza cu privire la viitor!

Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului! (Luca 2:26)

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te poate avertiza, sau înștiința dinainte cu privire la un posibil pericol în viitor. De aceea, ai încredere în imboldul pe care Duhul Sfânt ți-l dă și bazează-te pe el în orice clipă a vieții tale. Călăuzirea dată de Duhul Sfânt inimii tale îțipoate salva viața sau te poate păzi de anumite capcane pregătite de cel rău. Cere, prin rugăciune, călăuzirea constantă a Duhului în viața ta și vei fi avertizată și păzită de rău! (1 Thielman, Frank, Clinton E., Arnold, Comentariu Exegetic al Noului Testament, p. 424.)

Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne amintească de promisiunile Tatălui!

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu! (Ioan 14:26)

Duhul Sfânt are rolul de a-ți aminti promisiunile minunate ale lui Dumnezeu și de a te ajuta să te ancorezi în ele până la capăt. În momente de încercare sau de cotitură în viață, Duhul Sfânt îți va aminti promisiunea lui Dumnezeu potrivită și necesară pentru acele momente, iar tu, o vei crede din nou, și pe baza ei, vei avea biruința! Citește zilnic promisiunile lui Dumnezeu și în vremuri critice, Duhul Sfânt ți le va aminti și vei fi întărită în duhul tău pentru a putea birui!

Hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată!

Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. (Marcu 3:29)

Conform acestui verset, hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat veșnic și nu va fi iertată în veac. De aceea, ai grijă ce cuvinte folosești atunci când vorbești despre persoana Duhului Sfânt, Cel care este parte a Sfintei Treimi, alături de Dumnezeu și Fiul Său, Isus Hristos!

Promisiunea prezentată anterior: Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

Promisiunea ce urmează a fi prezentată: Dumnezeu îți oferă statutul de fiică de Rege!

Rămâi ancorată în promisiunile divine și vei fi de neînvins!

Dacă vrei să cunoști mai multe despre promisiunile incredibile, colosale și de neînchipuit pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție, te invit să le descoperi în cartea „Femeia condusă de promisiuni.” Prezint în paginile ei și promisiunile divine pentru viața din cer așa cum ne sunt ele adeverite în cartea Apocalipsa a Bibliei, și care sunt „așa cum ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit iar la inima omului nu s-au suit” ( 1 Cor. 2:9-10) Le cunoști? Vrei să intri în bucuria lor eternă?

Standard
femeia condusa de promisiuni

Promisiunea No.2 : Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

Care sunt cele mai notabile dintre promisiunile divine pentru inima femeii menite să îi asigure o viață victorioasă pe pământ?

Voi prezenta de-a lungul a mai multor săptămâni, și cu versete biblice care să le ateste veridicitatea, cele mai puternice promisiuni divine pentru inima femeii, așa cum le-am evidențiat în noua mea carte publicată, și anume „Femeia condusă de promisiuni.” Și aceste promisiuni „nespus de mari și scumpe”( 2 Petru 1:4) reprezintă modul minunat în care Dumnezeu se ocupă, cu toată dragostea Sa, de vremelnicia noastră!

Iată ceea ce Dumnezeu promite că va face pentru tine, dragă femeie,  ca să ai parte de o viață binecuvântată, victorioasă și de care să te bucuri în periplul tău, aflată fiind de această parte a eternității. Dar înainte de a le prezenta, vreau să mai clarific două lucruri esențiale:

Dumnezeu face totul ca să împlinească aceste promisiuni în dreptul tău!

Tu nu le poți împlini, ci doar Dumnezeu le împlinește pentru tine, și El face totul în acest sens. Iar ție nu îți rămâne decât să umbli în ele plină de bucurie și credință! Aceasta este lucrarea Lui nespus de minunată! O vei primi și în viața ta?!

Dumnezeu împlinește toate aceste incredibile promisiuni doar în dreptul fiicelor Sale!

Dacă ești o fiică a cerului, atunci ai dreptul să ceri în rugăciune, și cu credință, împlinirea lor în viața ta! Dar dacă nu ești o fiică a  cerului, tu nu vei avea parte de împlinirea promisiunilor divine și viața ta va cunoaște un declin tot mai evident și îți va aduce o întristare tot  mai mare, pe măsură ce vei trăi departe de Dumnezeu și de puterea colosală a acestor promisiuni. De aceea, te invit să vii la Isus, să-L rogi să-ți ierte păcatul, să te primească drept fiică a Sa și, astfel, să poți avea parte de minunea din spatele acestor promisiuni divine!

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață de biruință pe pământ”, așa cum sunt prezentate în cartea „Femeia condusă de promisiuni”, editura Scriptum, Oradea:

👑 Promisiunea No.2:

Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. (2 Petru 1:10)

Tu, dragă femeie, ai fost aleasă și pusă deoparte de Dumnezeu pentru cer! În clipa în care ai devenit fiica Sa și ai avut parte de nașterea din nou, Dumnezeu te-a pus deoparte pentru cer.Tu ești un vas ales și pus deoparte de Dumnezeu pentru a moșteni cerul, cu toate frumusețile lui de nedescris, dar și pentru a sluji de mărturie altora, prin viața trăită pe acest pământ. Tu aparții cerului deși trăiești încă pe acest pământ! Tu aparții unei lumi mai bune!

De-a lungul anilor, nădejdea ta a rămas neschimbată și nezguduită pentru că tu nu ai privit la oameni, ci ai avut mereu ochii îndreptați spre Cel care te-a ales pentru a intra în bucuria vieții veșnice. Și de aceea tu vei fi încununată cu diademele lui Dumnezeu în ziua răsplătirilor în cer, pentru că credința ta a rămas nezguduită, trecând prin vitregiile vremurilor. Bucură-te! Ești aleasă și pusă deoparte pentru cer, și lupta pe care o duci acum se va sfârși și vei fi așezată la dreapta Tatălui, în nemurire, împodobită cu aur de Ofir:

Împărăteasa, mireasa Ta, stă la dreapta Ta, împodobită cu aur de Ofir. (Psalmul 45:9)

Într-o zi, Cel care te-a ales și te-a pus deoparte pentr El, te va primi în Împărăția Sa și vei avea parte de bucurii de nedescris:

După cum este scris: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-au auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. (1 Corinteni 2:9)

Trăiește așadar fiecare clipă a vieții și poartă fiecare luptă a ei, având această promisiune pusă la inimă: Tu ești pusă deoparte pentru moștenirea unor bucurii eterne de nedescris!

De aceea, mergi înainte, oricâte piedici ai avea pe drum, și în final vei moșteni această divină și măreață promisiune! Vei intra în cerul lui Dumnezeu, acolo unde niciun rău și nicio întristare nu te vor mai atinge!

Promisiunea prezentată anterior:
👑 Dumnezeu are un plan de mântuire pentru tine! O poți citi aici: https://danieladelibas.wordpress.com/2023/02/02/promisiunea-no-1-dumnezeu-are-un-plan-de-mantuire-pentru-tine/

Promisiunea ce urmează a fi prezentată: Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt!

#femeiacondusãdepromisiuni#danieladelibas#fiibiruitoareinHristos#promisiuninespusdemarişiscumpe

Rămâi ancorată în promisiunile divine și vei fi de neînvins!

Dacă vrei să cunoști mai multe despre promisiunile incredibile, colosale și de neînchipuit pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție, te invit să le descoperi în cartea „Femeia condusă de promisiuni.” Prezint în paginile ei și promisiunile divine pentru viața din cer așa cum ne sunt ele adeverite în cartea Apocalipsa a Bibliei, și care sunt „așa cum ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit iar la inima omului nu s-au suit” ( 1 Cor. 2:9-10) Le cunoști? Vrei să intri în bucuria lor eternă?!

Standard
femeia condusa de promisiuni

Promisiunea No.1 : Dumnezeu are un plan de mântuire pentru tine!

👑

Seria „Promisiuni divine menite să-ți asigure o viață victorioasă pe pământ!”, așa cum este prezentată în cartea „Femeia condusă de promisiuni”, de Daniela Delibaș.

Care sunt cele mai notabile dintre promisiunile divine pentru inima femeii menite să îi asigure o viață victorioasă pe pământ?

Voi prezenta de-a lungul a mai multor săptămâni, și cu versete biblice care să le ateste veridicitatea, cele mai puternice promisiuni divine pentru inima femeii, așa cum le-am evidențiat în noua mea carte „Femeia condusă de promisiuni.” Și aceste promisiuni „nespus de mari și scumpe”( 2 Petru 1:4) reprezintă modul minunat în care Dumnezeu se ocupă, cu toată dragostea Sa, de vremelnicia noastră!

👑 Promisiunea No.1:
Dumnezeu are un plan de mântuire pentru tine!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. (Ioan 3:16)

Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)

Acesta este planul dumnezeiesc pentru viața ta: Dumnezeu vrea să-ți mântuiască sufletul ca să nu pieri și să ai viață veșnică încununată cu o fericire de nedescris.

Planul lui Dumnezeu de mântuire este pentru lumea întreagă, dar pe tine El te cheamă pe nume la mântuire. Cum vei răspunde acestui plan divin țesut pentru mântuirea, salvarea și bucuria ta eternă? Dacă nu te vei supune planului lui Dumnezeu pentru viața ta, vreau să înțelegi că vei avea parte în schimb de mânia lui Dumnezeu pe pământul celor vii, și vei regreta amarnic:

Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan 3:36)

Ce alegi? Azi încă mai poți alege! Alege planul bun și minunat al lui Dumnezeu pentru viața ta și te asigur că nu vei avea nici un regret!

Promisiunea care urmează a fi prezentată:
👑 Ai fost aleasă și pusă deoparte pentru cer!

#femeiacondusãdepromisiuni#danieladelibas#fiibiruitoareinHristos#promisiuninespusdemarişiscumpe

Rămâi ancorată în promisiunile divine și vei fi de neînvins!

Dacă vrei să cunoști mai multe despre promisiunile incredibile, colosale și de neînchipuit pe care Dumnezeu ți le-a făcut ție, te invit să le descoperi în cartea „Femeia condusă de promisiuni.” Prezint în paginile ei și promisiunile divine pentru viața din cer așa cum ne sunt ele adeverite în cartea Apocalipsa a Bibliei, și care sunt „așa cum ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit iar la inima omului nu s-au suit” ( 1 Cor. 2:9-10) Le cunoști? Vrei să intri în bucuria lor eternă?!

Standard
femeia condusa de promisiuni

CARTEA SĂPTĂMÂNII: „Femeia condusă de promisiuni” de Daniela Delibaș

„Femeia condusă de promisiuni” este cel mai proaspăt titlu de carte scos de sub lumina tiparului la editura Scriptum Oradea, semnat de Daniela Delibaș.

Dacă inima ta caută încurajare cu privire la modul minunat în care Dumnezeu lucrează chiar acum în viața ta, te asigur că o vei găsi în rândurile acestei cărți! Desigur că această carte despre promisiunile divine nu înlocuiește Biblia, care este Cartea promisiunilor divine, nădăjduiesc însă că te va ajuta să capeți puterea care stă în spatele promisiunilor divine și să înveți lecțiile care îți pot schimba viața și care te vor ajuta să dobândești mai multă înțelepciune și putere, cu privire la modul în care trebuie să o trăiești!

Daniela Delibaș este redactor la RVE Suceava, autoarea titlurilor „Femeia care mută munții” și „Semne ale dragostei Sale”. Este activ implicată în conferințe pentru femei în Europa și America. Are o pasiune specială pentru națiunile fără Biblie și în mod special pentru Africa. Cântă alături de soțul ei la diverse evenimente organizate de diferite grupuri confesionale din țară și din străinătate. Este absolventa Facultății de Litere din cadrul Universității de Stat din Oradea și Facultatea de Teologie din cadrul Universității Emanuel din Oradea.

Mulțumesc Doina Bejenaru și stiricrestine.ro pentru această frumoasă prezentare făcută cărții Femeia condusă de promisiuni: https://www.stiricrestine.ro/2022/11/17/cartea-saptamanii-femeia-condusa-de-promisiuni-de-daniela-delibas/

Standard
femeia condusa de promisiuni

„Femeia condusă de promisiuni”- o nouă apariție editorială la Scriptum!

De azi, cartea „Femeia condusã de promisiuni” poate fi comandatã de la editura Scriptum, Oradea. Pe pagina editurii ( www.scriptum.ro) cartea va putea fi şi rãsfoitã pânã la pag. 21.

Vã doresc lecturã aducãtoare de noi speranțe în Hristos!💜

Dacã doriți cartea cu autograf, o puteți comanda direct de la mine printr.un mesaj lasat aici pe blog. Voi onora orice comandã!

Fiți femei conduse de promisiuni şi veți birui!❤

Standard
femeia condusa de promisiuni

Dedic cartea „Femeia condusă de promisiuni” mamei mele, Lucreția Duciuc!

Dedic această carte mamei mele, Lucreția Duciuc, a cărei credință de neclintit în Dumnezeu, și în promisiunile Sale, a fost un exemplu pentru mine, și a cărei trecere fulgerătoare la cele veșnice mi-a frânt inima …

Doar credința în Dumnezeu și în promisiunea care spune: Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce cred în El, (Romani 8:28), m-a ajutat să rămân tare și să nu-mi pierd definitiv bucuria din inimă atunci când mama mea a plecat în veșnicii. După moartea ei, pentru o vreme, părea că nu mai pot atinge starea de bucurie. Deloc. Romani 8:28 a fost mângâierea și tăria mea în acele momente de grea despărțire. Și am înțeles, conform acestei minunate promisiuni, că așa e mai bine! Dacă Dumnezeu a chemat-o la El, înseamnă că așa e mai bine pentru ea, pentru mama mea, care a crezut în Dumnezeu din toată inima! Este mai bine pentru ea să fie acum în frumosul oraș ceresc, acolo unde nu mai există suferință și nici durere!

Dumnezeu a chemat-o pe mama la El după 63 de veri, iar ea a răspuns cu bucurie acestei chemări divine. Pot eu acum, prin toate lacrimile mele, să mă împotrivesc planului perfect al lui Dumnezeu, atât pentru viața, cât și pentru moartea ei? Pot eu să mă întristez peste măsură că ea a răspuns acestei chemări divine și nu i s-a împotrivit, gândind că lasă în urmă 12 copii și un soț, care o iubeau nespus? În niciun caz! Ea s-a dus plină de bucurie către fericirea eternă, în prezența lui Isus, fără să privească înapoi cu regret.

Și mă bucur pentru ea!

De aceea, am putut să-i spun din toată inima:

Zbor lin către fericire eternă, preaiubită mamă!

Acum ești cu adevărat fericită în prezența lui Isus!

Seninătatea chipului tău și exemplul tău de credință și dedicare în slujire mă vor însoți mereu pe cărarea vieții,

în drumul meu către Isus.

Ne vom întâlni din nou …

Aceasta este o promisiune!

Standard